Sådan bliver du revisor

Hvordan bliver du revisor?

Vil du sikre tilliden i samfundet? Være virksomhedens centrale sparringspartner? Erhvervslivets mest betroede rådgiver? 

Så tag uddannelsen til godkendt revisor. Uddannelsen har en fleksibel struktur, som let kan tilpasses din hverdag.

Hvorfor blive revisor?

Jeg ønsker at blive revisor, fordi jeg elsker at arbejde med tal og skabe værdi for andre. Revisorbranchen tilbyder en bred vifte af udfordrende opgaver, og der er rig mulighed for faglig og personlig udvikling, hvilket tiltaler mig. Desuden ønsker jeg at være en rollemodel i en branche, hvor kvinder stadig er underrepræsenterede.

Fordomme og stereotype opfattelser af revisorbranchen kan være udfordrende. Nogle tror måske, at revisorer kun arbejder med tal og ikke har brug for sociale kompetencer og kreativitet. Men det motiverer mig kun til at vise, at vores arbejde er langt mere alsidigt og inkluderer både tekniske og interpersonelle færdigheder, som er afgørende for at lykkes i branchen.

Revisorbranchen mangler, at flere får øjnene op for alle de fantastiske muligheder, den tilbyder. Derudover mener jeg, at der mangler flere, især kvindelige, rollemodeller, der er synlige i ledelsespositioner og andre vigtige roller. 

Teknologi og digitalisering vil på sigt spille en endnu større rolle i revisorbranchen. Jeg tror, at AI bliver vigtig, hvor vores professionelle skepsis nok bliver vigtig at gribe fat i. Forventninger om ekstreme arbejdstimer bør erstattes med en sundere tilgang. Branchen skal tilpasse sig samfundets trends, men dog uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet. 

Jeg drømmer om en arbejdsplads, hvor medarbejderne aktivt deltager i beslutningsprocessen og bidrager til virksomhedens udvikling. Et sted med løbende læring, udviklingsmuligheder og stærk støttekultur. Min drøm er at være en del af et dedikeret team, der arbejder sammen om at skabe en inkluderende kultur og inspirere hinanden til at nå vores fulde potentiale.

Verden har brug for flere revisorer, fordi revisorer sikrer økonomisk integritet, troværdighed og udvikling i samfundet. Som offentlighedens tillidsrepræsentanter bidrager vi til at forhindre økonomisk svindel og skabe tillid i samfundet. En mangfoldig revisorbranche bringer forskellige perspektiver til bordet, hvilket styrker beslutningstagningen og skaber innovative løsninger for samfundet.

Tillid udgør en stor del af mit arbejde og er afgørende for et vellykket samarbejde. Den tillid mine kollegaer har til min professionalisme, integritet og faglighed, giver mig styrken til at udfordre både mig selv og branchen.

Caroline Tuborg

Verden har brug for flere revisorer, fordi revisorer sikrer økonomisk integritet, troværdighed og udvikling i samfundet

Opgøret med den”gamle revisorfortælling” skal tages. Det er absolut nødvendigt, hvis man vil sikre at der stadig er folk der ønsker at uddanne sig til revisor.

victor horn

Jeg har interesseret mig for økonomi og drift af virksomheder så længe jeg kan huske. Da jeg i mit sabbatår fik et job hvor jeg blandt andet stod for bogholderiet, blev jeg kun bekræftet i at regnskab var spændende, og at jeg ovenikøbet var ret god til det. Derfor valgte jeg at undersøge mulighederne i revisionsverdenen.

Jeg tror de fleste af os er opmærksomme på, eller kender til den typiske fortælling om uendelig lange arbejdsuger. Personligt bekymrer det mig ikke, men jeg kan godt være bange for at kan afskrække mange fra at forfølge en karriere inden for revision. Og det er et stort problem i en branche der hungrer på arbejdskraft.

Opgøret med den ”gamle revisorfortælling” skal tages. Det er absolut nødvendigt, hvis man vil sikre at der stadig er folk der ønsker at uddanne sig til revisor. Det er en opgave hele branchen har et ansvar for at løse.

Jeg tror at revisorbranchen får endnu mere at se til, og at væksten fortsætter. Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke vil fortsætte med at komme nye krav inden for revision, bæredygtighedsrapportering og lignende områder. Den stigende mængde opgaver, bør alt andet lige medføre en øget efterspørgsel på revisorer.

På min drømmearbejdsplads er tryghed og gode kolleger centralt. Fleksibilitet, åbenhed og imødekommenhed er også afgørende, så medarbejdere kan tilpasse deres arbejdsliv efter deres behov, uanset om de ønsker at arbejde 30 eller 60 timer om ugen. Derudover sætter jeg stor pris på et stærkt socialt fællesskab. Det fremmer medarbejderglæden, øger det faglige niveau og skaber dygtigere medarbejdere, samt et behageligt arbejdsmiljø.

Arbejdsmængden forventes at stige, samtidig med at antallet af revisorer til at håndtere opgaverne er faldende. Dette skaber en situation, hvor alle skal løbe hurtigere for at komme i mål. Det gider folk ikke i længden, og så har vi en ond spiral hvor der til sidst ikke er flere revisorer tilbage.

Det er vigtigt for mig at mine kolleger og kunder kan stole på, at jeg leverer pålidelige og kompetente resultater. Tillid er ikke kun afgørende for den enkelte medarbejder, men for hele branchen. Revisoren fungerer som et uundværligt tillidsskabende bindeled mellem virksomhederne og samfundet, og er ofte også en væsentlig sparringspartner. Hele branchen er bygget på tillid.

Anna louise grave

Valget om at blive revisor bunder i, at jeg finder branchen og måden man arbejder på meget interessant. Det faktum, at man som revisor får lov at arbejde med flere forskellige kunder og i forskellige teams finder jeg især tiltalende. Derudover synes jeg virkelig godt om, at ens læringskurve er stejl langt inde i ens karrierer samt at man hurtigt får ansvar. Derudover så har jeg altid været interesseret i bæredygtighed, CSR og ESG, hvorfor jobbet som revisor er endnu mere tiltalende nu, da jeg snart kan få lov at arbejde med et område jeg finder enormt interessant og på en måde, som jeg samtidig synes er tiltalende.

Det påvirker mig slet ikke. Jeg har ikke selv haft den slags fordomme, da jeg har nærtstående familie i branchen, som altid har kunne afkræfte de fordomme, som jeg er blevet præsenteret over for.  

Jeg synes det er svært at sige, hvad revisorbranchen mangler, da jeg ikke har arbejdet i branchen særlig længe. Jeg hører dog fra studievenner, som har været i branchen i længere tid, at der generelt er en følelse af mangel på en bedre organisationsstruktur i de forskellige revisionshuse. Det er jo sådan, at man som revisor stiger i rang på baggrund af ancenitet og performance. Dette giver i sagens natur god mening, men med rangstigninger følger ansvar for mindre erfarne medarbejdere, hvilket der kan argumenteres for ikke er hensigtsmæssigt, da man ikke automatisk har ledelsesevner, blot fordi man har arbejdet i en virksomhed i et givent antal år. Derfor kan der på baggrund af dette potentielt konstateres en mangel i revisorbranchen på nogle obligatoriske kurser i ledelse og oplæring fx på AUD-studiet og ellers især, når man uddanner sig til statsautoriseret revisor.

Jeg ser revisorbranchen udvikle sig i en spændende retning, hvor jeg forestiller mig, at vi vil få en del hjælp af AI og andre teknologiske værktøjer. Derudover ser jeg også revisorbranchen udvikle sig til en branche, hvor man vil se flere og flere personer med andre baggrunde end dem, som findes i branchen lige nu, herunder biologer eller sociologer, som vil agere som eksperter i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Min drømmearbejdsplads er et revisionshus, hvor man fortsat arbejder med forskellige kunder og teams, da det er noget jeg værdsætter rigtig meget. Min drømmearbejdsplads giver desuden plads til medarbejdere og deres work-life-balance. Derudover, så giver min drømmearbejdsplads mig mulighed for, at arbejde med virksomheder og områder, som jeg finder interessant, herunder bæredygtighedrapportering, således mit arbejde kan blive endnu mere meningsfyldt for mig.  

Først og fremmest ses der en generel mangel på revisorer, så derfor mener jeg, at verden har brug for flere revisorer, da arbejdspresset på dem, som allerede er i branchen, til tider kan synes for hårdt. Derudover så bliver de områder, som vi som revisorer skal revidere, udvidet til fx. bæredygtighedsrapporter, hvilket i sagens natur skaber endnu større mangel på revisorer end der er i forvejen.

Tillid betyder enormt meget i mit arbejde. Det er en af grundstenene i arbejdet, da tillid indebærer et højt niveau af integritet, etik og pålidelighed, hvilket er nødvendig, når man som revisor skal revidere en virksomheds årsrapport eller en bæredygtighedsrapport. Det er være revisor indebærer at være offentlighedens tillidsrepræsentanter, og vi skal sørge for at interessenter kan stole på, at det virksomheder skriver i deres rapporter er korrekt og uden væsentlige fejl.

Jeg ser revisorbranchen udvikle sig i en spændende retning, hvor jeg forestiller mig, at vi vil få en del hjælp af AI og andre teknologiske værktøjer.

Er du stadig i tvivl?

Afprøv dine fordomme om revisionsbranchen med podcastserien “Myter om talknuserne” og find ud af, om hverdagen som revisor egentlig er så kedelig, som mange går og tror.

Cookie- og privatlivspolitk