Test din viden om ESG

Nedenfor kan du teste din egen viden om bæredygtighedsrapportering. For at give en hjælpende hånd har vi samlet 12 spørgsmål- og svarkort, som skal klæde dig på til quizzen i bunden.

Held og lykke!

spørgsmål #1

Hvad står ESG for?
ESG står for ’Environment, Social og Governance’.

spørgsmål #2

Hvad er formålet med, at virksomhederne skal rapportere om bæredygtighed?
EU-landene vil gerne sætte fart i den grønne omstilling. De nye krav betyder, at virksomheder skal rapportere om, hvordan de påvirker miljø, klima og mennesker, så investorer, banker og andre får et bedre beslutningsgrundlag.

spørgsmål #3

Hvad står CSRD for?
CSRD står for ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’. På dansk: EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

spørgsmål #4

Hvor mange virksomheder skal rapportere om bæredygtighed fra og med 2024?
Ca. 80 af de største børsnoterede danske virksomheder (regnskabsklasse D) skal udarbejde en bære-dygtighedsrapport i 2024.

spørgsmål #5

Er der krav om, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) skal rapportere om bæredygtighed?
Der er ikke direkte krav, men mange SMV’er kan blive ramt indirekte af kravene, hvis de fx er underleve-randører til store virksomheder, der er omfattet af kravene.

spørgsmål #6

Hvor mange virksomheder forventes at skulle rapportere om bæredygtighed, når reglerne er fuldt gennemført?
Ca. 2300 virksomheder i Danmark.

spørgsmål #7

Gælder kravene også for virksomheder uden for EU?
Ja, virksomheder uden for EU, som har væsentlige aktiviteter i EU, skal give bæredygtighedsoplysninger. Dog først fra 2028.

spørgsmål #8

Kan alle revisorer kalde sig bæredygtigheds-revisor?
Nej, for at blive godkendt bæredygtighedsrevisor skal man for det første være godkendt revisor og derudover opkvalificeres i de nye krav om bæredygtighedsrapportering.

spørgsmål #9

Hvilke emner skal virksomhederne rapportere om?
Virksomhederne skal rapportere om emner inden for E (miljø og klima), S (sociale forhold) og G (god virksomhedsledelse). Lige fra kvælstof-udledninger til medarbejderforhold og antikorruption.

spørgsmål #10

Hvad betyder ”dobbelt væsentlighed”?
Virksomheden skal kun rapportere om de emner, som har væsentlig betydning. Enten fordi virksomheden har en stor påvirkning på sin omverden, eller fordi ændringer i virksom-hedens omverden kan få stor betydning for virksomheden. Derfor taler man om dobbelt væsentlighed.

spørgsmål #11

Er biodiversitet en del af kravet om at skulle rapportere om bæredygtighed?
Ja, biodiversitet hører under ’miljø’. Virksomheden skal rapportere om det, hvis den påvirker biodiver-siteten – eller hvis biodiversitet påvirker virksomheden.

spørgsmål #12

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke laver bæredygtigheds-rapportering?
Der kan være forskellige konsekvenser alt efter omfanget. Det kan for eksempel være bøder eller sanktioner og offentliggørelse af overtrædelsen, der kan skade virksomhedens omdømme.

Cookie- og privatlivspolitk